De Belastingdienst vult tegenwoordig de belastingaangifte al grotendeels in. Lekker makkelijk, maar dit betekent niet dat je het maximale uit de aangifte haalt. Wil je voorkomen dat je onnodig geld laat liggen? Doe dan je voordeel met onderstaande tips.

#1. Doe aangifte voor 1 mei
Je kunt uitstel vragen voor het doen van belastingaangifte tot 1 september. Je doet er echter verstandig aan om dit voor 1 mei te doen. Op deze manier voorkom je dat je nog eens 4 procent extra rente moet betalen over de belastingaanslag. Bespreek dit met je boekhouder en laat je goed voorlichten.

#2. Eigen woning
Je eigen woning en het inkomen hieruit (eigenwoningforfait) vallen in de fiscale box 1. Dit geldt meestal ook voor je hypotheek, maar niet altijd.
Heb je in 2019 je hypotheek overgesloten en hiervoor kosten gemaakt? Vergeet dan niet om deze aftrekbare financieringskosten in je aangifte op te nemen. Deze worden namelijk door de Belastingdienst niet zelf ingevuld. En vergeet ook niet om de eventueel betaalde boeterente op te geven. Ook deze is fiscaal aftrekbaar.

Als je een verbouwing of onderhoud uit eigen geld hebt betaald, dan is het goed te weten dat je hier binnen een half jaar alsnog een lening voor kunt afsluiten. Je kunt dan de kosten en rente hiervoor opgeven in de aangifte en zodoende in aftrek brengen.

Als je een lening hebt afgesloten voor de financiering van een nieuwbouwwoning, dan mag je de gesaldeerde rente op het bouwdepot gedurende twee jaar opnemen in de aangifte en fiscaal aftrekken. Gesaldeerde rente is de rente die ontstaat als je de op het bouwdepot ontvangen rente afhaalt van de betaalde rente.

#3. Oudedagsvoorzieningen
Ook pensioen en lijfrente vallen in de fiscale box 1. Heb je een pensioentekort en wil je aanvullende lijfrentepremies storten? Benut dan altijd eerst de reserveringsruimte of inhaaljaarruimte van het oudste jaar in plaats van de jaarruimte van het jaar zelf. Dit omdat de reserveringsruimte na zeven jaar vervalt. Wat in 2019 aan jaarruimte resteert, wordt vanzelf opgenomen als reserveringsruimte, die je over zeven jaar weer kunt opnemen als reserveringsruimte. Op deze manier zorg je voor een maximale lijfrentepremieaftrek.

#4. Sparen en beleggen
Spaargelden, beleggingen en tweede woningen vallen in de fiscale box 3. Eventuele box 3-schulden mag je in mindering brengen. Als je een beleggingsportefeuille hebt, dan ontvang je vaak dividend waarop al dividendbelasting wordt ingehouden. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op te betalen belasting of opgeteld bij je teruggaaf. Je moet dan echter wel zelf dit bedrag in de aangifte opnemen. Dit laatste wordt nogal eens vergeten.

Voor buitenlandse woningen geldt vaak een belastingvrijstelling. Door in de aangifte te verzoeken om ‘aftrek voorkoming dubbele belasting’ voorkom je dat er zowel door Nederland als het land waarin de woning zich bevindt belasting wordt geheven over de nettowaarde.

#5. Middeling
Als je in de laatste 3 jaar eenmalig een hoog inkomen hebt gehad (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, of een buitengewoon jaar als ondernemer) heb je wellicht te veel belasting betaald. Het kan dan interessant zijn om je belastbaar inkomen te middelen. Je krijgt dan belasting terug. Het werkt als volgt. Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – bereken je per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude bedragen? Dan kun je belasting terugkrijgen. Lees hier meer over middeling op de website van de Belastingdienst.

Ik wil je met deze blog helpen je leven financieel slimmer in te richten. Maar dat gaat verder dan geld. Ik geloof dat geld dienstbaar moet zijn aan het leven dat je wilt leiden. Dat streven naar financiële vrijheid is een groot onderdeel van mijn dienstverlening. Om je alvast op weg te helpen heb ik 5 tips voor jou om meer financiële vrijheid te creëren. Je kunt ze hier downloaden.

Later begint nu. Geniet ervan!

Ties Klievink
Financiële vrijheidsstrijder en oprichter van Moonshot Financial Planning

Schrijf je in & ontvang
jouw 5 stappen naar financiële vrijheid.

Bedankt, je hebt een mail van ons ontvangen.

Schrijf je in & ontvang
jouw 5 stappen naar financiële vrijheid.

Bedankt, je hebt een mail van ons ontvangen.

Schrijf je in &
ontvang mijn 7 tips.

Bedankt, je hebt een mail van ons ontvangen.

Schrijf je in &
ontvang mijn 7 tips.

Bedankt, je hebt een mail van ons ontvangen.